واحد برنامه ریزی، نصب ، راه اندازی

 

   شرکت چابک صنعت پیشگام به شما در هر مرحله از مراحل پروژه به صورت جداگانه کمک و راهنمایی می نماید. تیم تحقیق و توسعه( R&D ) شرکت می تواند راه حل هایی را برای یک رنج وسیع از نیازمندی های سیستم ، آنالیز نموده و ارائه نماید . واحد خدمات پس از فروش شرکت ، مدیریت کامل پروژه را از قبیل پیشنهاد تجاری و فنی برای تایید تست ها ، مطابق با نظارت بین المللی جهت راه اندازی و عملیاتی شدن تامین می نماید.
شرکت چابک صنعت پیشگام می تواند ، تکنسین های متخصصی را در سطوح عالی بنا بر در خواست مشتریان ، خواه چه در محیط های خشن و یا نیروگاه های (کارخانه های ) دور از ساحل ، اعزام نماید.

 

1

 

 

 

 

 

طراحی شده توسط شرکت کیان پرداز هوشمندkian logo