تست های باتری

باتری ها در بحث تامین تغذیه برای بارهای بحرانی و حساس ضروری می باشند . مجموعه ای از بارهای مصرفی بدون استفاده از یو پی اس مناسب با باطری های با کیفیت در وضعیت نامناسبی قرار می گیرد. باتری ها یک زمان انقضای محدود شده ای دارند و نگهداری مناسب آن ها دارای اهمیت بالایی برای تضمین راندمان یوپی اس می باشد و از خرابی های بالقوه ، جلوگیری می نماید . شرکت چابک صنعت پیشگام در این خصوص باتری هایی با کیفیت بالا ارائه می دهد و لذا باتری هایی مرغوب برای عملکرد های مناسب ،عرضه می نماید. همچنین برای ارائه خدمات دقیق تر و توضیحات بیشتر به مشتریان ؛ این شرکت راهنمایی های لازم برای انجام تست های باتری در سایت مشتری را به شرح زیر پیشنهاد می نماید :

  • اندازه گیری امپدانس ساده یا تخلیه باتری با استفاده از بار بیرونی می باشد .

6

 

 

 

طراحی شده توسط شرکت کیان پرداز هوشمندkian logo