واحد آموزش

 

شرکت چابک صنعت پیشگام به نمایندگان و مشتریان خود ، آموزشی جهت انجام خدمات به صورت ساختار یافته در سه سطح را ارائه می نماید.

  •   دوره مقدماتی:

    هدف این دوره برای تامین یک پیش نمایش کلی از مشخصات سیستم های یوپی اس شرکت چابک صنعت پیشگام می باشد تکنسین ها جهت کسب آگاهی برای آشنایی بیشتر باید دوره های تکمیلی را نیز بگذراند.

  • دوره تکمیلی:

    این دوره ، دوره مقدماتی توسعه داده شده می باشد ، در این دوره یک مطالعه عمیق تری از ویژگی کلی سیستم و یک پیش نمایش اصلی از ابزارهای نگهداری تامین شده است. هدف این دوره برای رسیدن تکنسین ها به سطحی از دانش می باشد که به آنها برای شناسایی خرابی های اوّلیه و برقراری ارتباط مناسب تر با پرسنل شرکت چابک صنعت پیشگام کمک می کند .

طراحی شده توسط شرکت کیان پرداز هوشمندkian logo